computer

Akreditované testovacie centrum ALPHA Prievidza vzniklo ako pridružená činnosť počítačovej divízie vzdelávacej organizácie ALPHA, ako ďalší logický krok rozšírenia sortimentu ponúkaných vzdelávacích služieb. Popri poskytovaní školení a tréningových kurzov zručností práce s osobnými počítačmi vznikla potreba dosiahnuté znalosti a zručnosti účastníkov týchto kurzov hodnoverne, nezaujato a spravodlivo preverovať. Voľba padla na systém ECDL. Ten zároveň umožnil vydávať certifikaty s celosvetovou akceptovanosťou čo absolventi naších kurzov uvítali.

ATC a počítačová škola ALPHA Vám ponúka:

  • Testovanie ECDL  - možnosť získať Certifikát ECDL / Osvedčenie ECDL štart vykonaním testu ECDL - (jednotlivci, vyberte si z vyhlásených termínov testovania / skupiny, dohodnite si termín, ktorý Vám vyhovuje)
  • Príprava na Testy ECDL - individuálne alebo skupinové tréningy v rozsahu požadujucom pre zvládnutie testu ECDL na mieru prispôsobeny účastníkom
  • Kurzy práce s PC individuálna alebo skupinová varianta vhodná pre začiatočníkov, alebo mierne pokročilých v rozsahu špecifikovanom klientom.  Pre pokročilých klientov je vhodnejšia individuálna forma, ktorá umožní efektívnejšie zvládnutie problematiky.
  • Minikurz  PC -  (EqualSkills) - základy práce s pc, textom a internetom, vhodne pre jednotlivcov a skupiny s minimálnymi, alebo žiadnymi skúsenosťami práce s počítačom. Individuálny prístup a bohaté skusenosti lektorov sú garanciou vysokej efektívnosti týchto kurzov. Ich vysoká oblúbenosťje dôkazom, že presne tento záber je najžiadanejší na trhu. Ideálna je kompromisná, cenovo zvýhodnená varianta pre dvojice účastníkov, ktorí sa navzájom poznajú a sú na približne rovnakej vedomostnej a zručnostnej úrovni. Získajú zároveň individuálny prístup lektora, čo sa týka rozsahu a tempa výuky, ale výhodnejšiu cenu, ako u individuálnych kurzov.