Čo je to Certifikát ECDL- VODIČÁK NA POČÍTAČ?

Je to doklad, ktorý je uznávaný v celej Európe a akceptovaný na celom svete. Dokazuje, že ovládate predpísanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom, ktorú ste preukázali úspešným zvládnutím  testov ECDL. Pre získanie Certifikátu ECDL je potrebné vykonať všetkých sedem testov.  Po vykonaní ľubovolných štyroch testov môžete požiadať o vydanie vnútroštáneho dokladu - Osvedčenia ECDL štart

Ako na to?

Základom je zvládnuť rozsah vedomostí a zručností pri práci s PC podľa štandardu ECDL (Sylabus) a následne úspešne absolvovať 4, alebo 7 testov ECDL v Akreditovanom testovacom centre (ATC). ATC prevideľne , alebo podľa potreby vyhlasuje termíny testovania.  Podľa pravidiel systému ECDL sa na termín sa prihlasuje vyplnením a zaslaním podpísanej prihlašky najneskôr dva pracovné dni pred samotným termínom testovania. Pre každý termín je potrebné vyplniť jednu prihlášku.  V jeden termín testovania je možné vykonať testy z viacerých modulov.

Fakty o testoch

Test z jedného modulu trvá 45 minút. Pre 1. modul je test teoretický, pre moduly 2 až 6 praktický. Vykonávajú sa na PC, plnením zadaných úloh z testov. Každý uchádzač pracuje samostatne pri PC. Každý test obsahuje 30 až 36 otázok/úloh. Pri teste nesmie používať žiadne pomôcky, literatúru, internet, knihy ani inú pomoc. Je možné použiť napovedný systém aplikácie, z ktorej test vykonáva. Uchádzač môže požiadať o objasnenie otázky vedúceho testovania. Pri porušení týchto pravidiel môže byť uchádzač vedúcim testovania vylúčený, a test sa hodnotí ako neúspešný.

Na zvládnutie testu je potrebných 75% z možného počtu bodov.

Pri neúspešnom zvládnutí testu je možné absolvovať opravné testy.

Prečo byť držiteľom „Vodičáku na počítač?

  • Zvýhodňuje Vašu pozíciu na trhu práce
  • Otvára dvere k lepšie platenej práci
  • Je platný v celej Európskej únii
  • Dokazuje, že nie ste len lacná pracovná sila, ale kvalita, ktorú zamestnávatelia u nás aj v zahraničí potrebujú a očakávajú!!!

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.