Cenník testov ECDL

Index ECDL

Licenčný doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL. Doklad je podkladom pre vydanie Certifikátu ECDL prípadne Osvedčenia ECDL Štart. Doklad možno zakúpiť v ATC Alpha

30 €

Certifikát ECDL

Poplatok za vystavenie Certifikátu ECDL, medzinárodného dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať základné informačné technológie v súlade s požiadavkami pre všetkých 7 tematických oblastí Sylabu ECDL.

3,32 €

Osvedčenie ECDL Štart

Poplatok za vystavenie Osvedčenia ECDL Štart, vnútroštátneho dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v súlade s požiadavkami pre minimálne 4 vybrané tematické oblasti Sylabu ECDL.

3,32 €

Skúška z ľubovoľného modulu Sylabu ECDL

Cena stanovená za jednotlivú skúšku v ATC Alpha

16,60 €

Balík* 4 skúšok pre získanie Osvedčenia ECDL Štart

(4 testy, index, certifikát, 1 opravný test) v ATC Alpha

100 €

Balík* 7 skúšok pre získanie Certifikát ECDL

(7 testov, index, certifikát, 1 opravný test) v ATC Alpha

140 €

*podmienkou je úhrada všetkých modulov naraz