Prečo by som mal vyžadovať ECDL od svojich zamestancov

Mnohí z nás sa na pracovnom pohovore stretli z otázkou: " Viete robiť na počítači?" a každí automaticky bez zaváhania a začervenania určite odpovie: "Samozrejme!" Veď v stávke je naše budúce povolanie. Mnohí zamestnávatelia si vytvárajú vlasné kvízy a testy, aby zistili či uchádzač naozaj na počítači pracovať vie. Práve absencia akéhokoľvek hodnoverného preukazovania počítačových zručností bola dôvodom vzniku systému ECDL. Jeho držiteľ musel prejsť sériou profesionálne vytvorených testov vykonaných za prísnych podmienok systému. Tie su zárukou kvality a hodnovernosti. Zamestnávatelia, vyžadujte od svojích súčastných aj budúcich zamestnancov certifikát ECDL.

ECDL pre Vas prináša:

  • garanciu určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov a u uchádzačov o zamestnanie,
  • zhodnotenie investícii do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej organizácii
  • zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov pri práci s výpočtovou technikou,
  • zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu moderných technológií,
  • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu.

Ziskajte v ATC ALPHA skupinové zľavy v prípravných kurzoch na testy a na testovanie ECDL.

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.