Test prebieha na PC v programe Microsoft Access 2000 alebo Microsoft Access XP Aby ste tento modul zvládli, je potrebné ovládať prácu s PC na užívateľskej úrovni:

  • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava zákl. nastavení
  • Vytvorenie databázy - návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
  • Aktualizácia databázy
  • Tvorba formulárov a úprava ich vzhľadu
  • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
  • Prezentácia vybraných informácií - tvorba zostáv

Ak potrebujete pripraviť na test, vyberte si z našej ponuky prípravných kurzov