Test prebieha na PC v programoch Microsoft Outlook 2000 alebo XP a Internet Explorer Aby ste tento modul zvládli, je potrebné ovládať prácu s PC na užívateľskej úrovni:

  • Úvod do informačnej siete WWW, spustenie prehliadača a úprava zákl. nastavení
  • Bezpečnostné aspekty a navigácia v sieti WWW
  • Vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov
  • Tvorba záložiek a ich organizácia
  • Elektronická pošta - spustenie aplikácie pošty, otvorenie poštovej schránky
  • Bezpečnostné aspekty
  • Odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu
  • Kopírovanie, presun častí textu v rámci jednej alebo viacerých správ, mazanie textu
  • Používanie adresárov, distribučných zoznamov
  • Spravovanie pošty

Ak potrebujete pripraviť na test, vyberte si z našej ponuky prípravných kurzov

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.