individuálne tréningy, alebo konzultácie sú určené pre jednotlivcov, ktorí nemôžu, alebo nechcú navštevovať skupinový kurz. Je vhodný pre ľudí s nestálou pracovnou dobou, veľmi vyťažených alebo aj hamblivých, ktorý chcú individuálny prístup bez toho, aby sa museli prispôsobovať skupine.

Tréningy prebiehajú spôsobom jeden lektor a jeden (alebo dvaja) uchádzači. Podľa dohovoru lektora a uchádzača sú postupne stanovované termíny tréningov a ich dĺžka.

Tento spôsob výučby je rýchlejší vzhľadom na to, že sa trénujú len tie znalosti a zručnosti, ktoré uchádzač neovláda, preto sú uchádzačovi  maximálne  prispôsobené jeho potrebám a schopnostiam.

Rozsah hodín tréningu sa nikdy nedá presne odhadnúť, záleží na individuálnych požiadavkách klienta.

Výučba je postavená na praktickom nácviku efektívnej práce s PC pomocou úloh, ktoré  riešite najskôr za pomoci letora a neskôr samostatne.

Cena individuálnych tréningovje vyššia ako u skupinových, ale v konečnom dôsledku určite ušetrí čas a často aj finančné prostriedky, lebo doba výuky je výrazne kratšia ako pri skupinových tréningoch.

Individuálny kurz je extrémne efektívny. Nerozlišuje vstupnú úroveň zručností. Rýchlosť a rozsah výuky je individuálne posudzovaná a prispôsobovaná účastníkovi.

Cena 1 lektorskej hodiny (45 minút) :

1 lektor a i uchádzač- 15 €

1 lektor a dvaja uchádzači*- 26 €

*(pri dvoch uchádzačoch doporučujeme, aby sa poznali, mali podobnú úroveň znalostí a zručností pri práci s PC a vedeli sa dohodnúť na rovnakých termínoch tréningov)

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.