Kontakt

1 Miriam Hudáková Akreditovaný skúšobný komisár (SKT0090) a lektor
2 ATC Alpha - SK031 Akreditovné testovacie centrum ECDL (SK031)