Cenník skupinových tréningov

Prípravný kurz pre začiatočníkov
Modul Hodín Cena
Základy informačných technológií 16 47,80 €
Používanie počítača a správa súborov 24 71,70 €
Spracovanie textu 24 71,70 €
Tabuľkový kalkulátor 32 95,60 €
Databázový systém 32 95,60 €
Elektronická prezentácia 28 83,65 €
Informácie a komunikácia 20
59,75 €
Spolu 176 525,79 €
Pri zakúpení 4 modulov zľava 5% z ceny
Pri zakúpení všetkých modulov zľava 10% z ceny.

 

Prípravný kurz pre mierne pokročilých

Modul Hodín Cena
Základy informačných technológií 8 23,90 €
Používanie počítača a správa súborov 16
47,80 €
Spracovanie textu 16
47,80 €
Tabuľkový kalkulátor 20
59,75 €
Databázový systém 20
59,75 €
Elektronická prezentácia 20
59,75 €
Informácie a komunikácia 16
47,80 €
Spolu 116
346,54 €
Pri zakúpení 4 modulov zľava 5% z ceny
Pri zakúpení všetkých modulov zľava 10% z ceny

Prípravný kurz pre pokročilých

Modul Hodín Cena
Základy informačných technológií 4 11,95 €
Používanie počítača a správa súborov 8 23,90 €
Spracovanie textu 8 23,90 €
Tabuľkový kalkulátor 12 35,85 €
Databázový systém 12 35,85 €
Elektronická prezentácia 12
35,85 €
Informácie a komunikácia 8 23,90 €
Spolu 64
191,20 €
Pri zakúpení 4 modulov zľava 5% z ceny
Pri zakúpení všetkých modulov zľava 10% z cen

1 lektorská hodina trvá 45 minút