Kostrou programu je Sylabus ECDL/ICDL. Ten vymenúva fakty, ktoré musí uchádzač vedieť a zručnosti, ktoré musí zvládať na to, aby dosiahol Certifikát ECD/ICDL. Sylabus vyvinul ECDL-F na základe podnetov od 250 000 počítačových profesionálov pracujúcich v priemysle, školení, vzdelávaní a v štátnej správe. Sylabus je navrhnutý tak, aby zabezpečoval značnú informovanosť o používaní počítača v dnešnej spoločnosti ako v osobnom tak i v pracovnom živote.

Sylabus ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Okruh znalostí a zručností delí do siedmych tematických celkov – modulov. Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Okruh znalostí určený modulom 1 je základom pre teoretický test. Teoretický test obsahuje otázky z každej z vymenovanej oblasti. Okruhy znalostí určené modulmi 2 až 7 sú základom pre praktické testy z príslušných oblastí.

Úplné znenie Sylabu ECDL verzia 4.0 v slovenskom jazyku (na stránke Slovenskej Informatickej spoločnosti) a
v anglickom jazyku (na stránke ECDL-F).

Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL je vlastník systému ECDL: ECDL Foudation, Ltd. (ECDL-F) v Dubline. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR je od 1.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť.

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.